ПРЕПОРЪКИ

Следните препоръки трябва да бъдат спазвани при използване на охлаждащи агрегати:

В много студен климат :
• Единици, които работят в много студен климат изискват висококачествено масло, съответстващо на спецификациите на производителя, нагревател на дизелово гориво и охлаждащата течност за ниски температури.
• За контрол на температурата, агрегата не трябва да се изключва автоматично заедно с дизеловия двигател.
• Електрическо подгряване е препоръчително при транспортиране на стоки, изискващи положителни температури (> 0 ° C ) .

В горещ климат :
• Единици, които работят в един много горещ климат изискват висококачествено масло, съответстващо на спецификациите на производителя .
• Единици оборудвани със Start- Stop механизъм, не трябва да се изключват по време работа при превоз на замразени продукти.
• Автомобилът трябва винаги да бъдат паркирани на сянка.

При товарене :
• Да не се закрива изпарителят със стоката.
• Уверете се, че циркулацията на въздуха не се възпрепятства (например при товарене на опаковани палети, уверете се, че въздухът може да преминава безпрепятствено под палетите ).

При транспортиране на пресни продукти :
• Препоръчително е да се оборудва със сензор-термостат за въздушния поток, ако се поддържа от система за контрол, за да се избегне замръзване на стоките.
• Размразете механично 30 минути след натоварване.

При транспортиране на замразени продукти :
• Когато се работи при високи температури на околната среда, не използвайте автоматичното изключване на системата.
• Ако влажността е висока, започнете маханично размразяване 30 минути след натоварване.
• Не използвайте сензора за въздушния поток на термостата, ако такъв е инсталиран .
• Изключете уреда, когато отваряте вратите за да се избегне прекомерното обледеняване на изпарителя .

При транспортиране на сладолед:
• При високи външни температури, никога не използвайте автоматичната Stop-Start система, ако такъва е инсталирана.
• Използвайте защитни завеси, ако вратите се отварят често.
• Изключете уреда, когато отваряте вратите.
• При превозни средства с малък полезен обем (< 22m3 ), изберете електрическа система, вместо механизъм с директно задвижване.

За градските доставки:
• Използвайте защитни завеси.
• Изключете уреда, когато отваряте вратите.
• Преди да натоварите превозното средство охладете товарното отделението до температура поне толкова ниска, колкото тази на стоките, които ще бъдат транспортирани

За дълги пътувания :
• Проверявайте нивото на маслото и охладителната течност.
• Уверете се, че устройството работи правилно.
• В случай на проблем свържете се с най-близкия сервизен център, или се обадете на нашия сервиз по всяко време на денонощието.

Винаги:
• Проверявайте редовно вашето устройство, според препоръките на CARRIER с цел да бъдат избегнати каквито и да било нежелани проблеми.