VECTOR 1950

 Доставянето на пресни и замразени стоки от „производителя до клиента” е сложен процес. Притежаването на подходящото оборудване за справяне с различните логистични процеси ще бъде ключов фактор за вашия успех. Нашата гама Vector Ви помага да се справите с предизвикателството с помощта на три специализирани хладилни агрегата. Всеки един от тях е проектиран така, че да увеличи ефективността на охлаждащата верига, да оптимизира себестойността на разходите както и да намали влиянието върху околната среда.

технически данни

Мощност при работа на дизел при 0°C/30°C

18 875 W

Мощност при работа на дизел при -20°C/30°C

10 130 W

Мощност стационарен режим (на ток) при 0°C/30°C

15 440 W

Мощност стационарен режим (на ток) при -20°C/30°C

9200 W

Въздушен поток

5700 m3/h

Tегло, S

882 kg

Допълнително оборудване

  • Гама записващи устройства за температура на Datacold”
  • Дистанционни панели Дистанционно управление на хладилната инсталация
  • Панел със сигнални светлини Преглед от разстояние на състоянието на хладилната инсталация
  • Двусензорен монитор
  • Зарядно устройство за акумулатори за падащ борд при агрегат Vector 1550 и Vector 1950
  • Защита на акумулатора
  • Комплект за подгряване на горивото
  • Комплект против шум
  • Резервоар за гориво
  • Компютърен инструмент TRU view PC за извършване на поддръжка